NDS AS blir en del av BPW Hofstad AS

NDS AS blir en del av BPW Hofstad AS

Avtalen om at BPW Hofstad AS kjøper samtlige aksjer i NDS AS er nå signert og overdragelsen fant sted fredag 28.januar 2022. Flere måneder med forhandlinger har gitt dette gode resultat og vi ønsker NDS AS og Krister S. Adolfsson velkommen inn i BPW Hofstad AS.

NDS AS har siden 2011 bygget opp en sterk posisjon innen segmentet for lastebildeler og diagnoseverktøy. Krister og Andrè er begge kjente personer i markedet inne disse områder og innehar betydelig kompetanse som vil være et sterkt tilskudd til BPW Hofstad sitt fra før betydelige kompetansemiljø.

Ervervelsen er helt på linje med BPW Hofstad og BPW After Market Group sitt satsningsområde om å bli en betydelig aktør innen segmentet for lastebildeler for videre vekst.

Den videre plan blir nå å implementere NDS AS sitt spekter i BPW Hofstad sin avdelingsstruktur og videre implementere BPW Hofstad sitt varespekter hos NDS AS.

Styret og Ledelsen i BPW Hofstad AS og Krister S. Adolfsson er meget fornøyd med den nye konstellasjonen og sammen blir selskapene en sterk totalleverandør i det norske transport markedet.

Geir Rogstad – Krister S. Adolfsson
BPW Hofstad AS – NDS AS

Related Posts