BPW HOFSTAD AS OG ÅPENHETSLOVEN

ÅPENHETSLOVEN GIR INNSYN I HVORDAN STØRRE BEDRIFTER JOBBER FOR Å FREMME MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

I BPW Hofstad AS jobber vi systematisk for å ivareta menneskerettigheter i vår egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere.

Vi har varslingsrutiner på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og til våre samarbeidspartnere.