Aksler

BPW Hofstad AS Norges største på originale reservedeler

Gummifjæraksler
Ståltorsjonsaksler
Tandemaksler
Boggiaggregater

Sprialfjæraksler
Lastutjevning
Akseltapper

BPW Hofstad er forhandler av Al-Ko, BPW, Knott, WAP

Alle aksler er mot forespørsel. Benytt vårt skjema:

 • Bestilling av aksler uten brems
 • Bestilling av aksler med brems

Identifisering av aksel

BPW Hofstad er Norges største og mest komplett leverandør av lette tilhengeraksler og reservedeler

BPW Hofstad har reservedeler til din henger. Vi kan hjelpe deg med ett bredt utvalg av tilhengerdeler til ulike varehengere opptil 3500 kg, slik som; Respo, Tiki, Brendrup, Gaupen, Tredal, BK, Tysse, Hippe, Buster, Brian James m.fl.

Vi tilbyr tilhengeraksler og tilbehør. I vårt produktutvalg finner du et bredt utvalg av aksler, bremsesystemer, oppheng, slepeinnretninger og chassis.

Aksler for lette tilhengere Akslene er tilpasset ulike typer belastninger og gir høyest mulig fjæringskomfort

BPW Hofstad har reservedeler til din henger. Vi kan hjelpe deg med ett bredt utvalg av tilhengerdeler til ulike varehengere opptil 3500 kg, slik som; Respo, Tiki, Brendrup, Gaupen, Tredal, BK, Tysse, Hippe, Buster, Brian James m.fl.

Vi tilbyr tilhengeraksler og tilbehør. I vårt produktutvalg finner du et bredt utvalg av aksler, bremsesystemer, oppheng, slepeinnretninger og chassis.

Gummifjæraksler

Demper svingningene som oppstår under kjøring optimalt. Slitesterke og med lang levetid.

Ståltorsjonsaksler

Gir maksimal fjæringskomfort under hele tilhengerens levetid, selv ved konstant full last.

Spiralfjæraksler

Med individuell oppheng for hvert hjul ved for eksempel transport av følsom last. Valg av fjæringstype avhenger av kundens ønsker og akselens bruksområde. Bremsede aksler leveres for totalvekter fra 550 kg til 3500 kg og ubremsede aksler leveres som standard for totalvekter fra 500 kg til 1800 kg.

Gummifjæring er robust og utprøvd på markedet. Støt på grunn av ujevnheter i veibanen dempes på best mulig måte. Dette betyr at din tilhenger alltid slepes enkelt og trygt. Det slitesterke gummiopphenget betyr gode kjøreegenskaper i alle situasjoner. Dempingsfunksjonen til gummifjærakslene skyldes at fire gummistenger presses inn i rommet som er dannet mellom svingarmens føringsrør, som er plassert med 45° forskyvning inne i akselrøret. Fjæringsfunksjonen oppstår ved å dreie svingarmens styrerør mot innsiden av akselkroppen, noe som gjør at gummistengene presses sammen. Dette gir en progressiv fjæring med utmerkede dempningsegenskaper.

Fordeler med gummifjæraksler:

 • Vedlikeholdsfri
 • Egnet for kjøretøy hvor lastevekten varierer
 • Enkel og pålitelig konstruksjon
 • Trenger ikke veistøtdempere

Ståltorsjonsaksler

Sammenlignet med gummiopphenget absorberer ståltorsjonsoppheng støt bedre, noe som gjør at belastningen på tilhengeren reduseres. En ekstra fordel er lav vekt, som betyr høyere nyttelast ståltorsjonsaksler har et opphengssystem bestående av komposittstålstenger, torsjonsstenger, plassert midt på akselrøret. Fjæringen skapes ved å dreie torsjonsstengene når aksellasten øker. Torsjonsstavene utsettes da for torsjonskrefter og gir en lineær opphengskurve uavhengig av belastning.

Fordeler med torsjonsaksel i stål:

 • Lineær oppheng, gir samme oppheng uavhengig av belastning
 • Gir høy komfort
 • Mulighet for lastbalansering mellom akslene (boggi)
 • Lite behov for vedlikehold

Boggi - Torsjonsaksel i stål med lastbalansering

Lastutjevning betyr en lastfordeling mellom to akser. Gjennom lastbalansering har hjulene alltid perfekt kontakt med veibanen, selv om den er ujevn. Lastbalansering gir optimal komfort, kjøreegenskaper og sikkerhet.

Stål torsjonsaksler sammenkoblet med balansestenger for lastbalansering kalles boggier. Denne konstruksjonen gjør at akslene kan samarbeide når underlaget er ujevnt. For eksempel når tilhengeren kjører opp en fortauskant med forhjulet, hjelper bakhjulet samtidig til å løfte tilhengeren. Dette fører til en jevnere kjøring og fremfor alt til en utjevning av lastvekten mellom akslene. Boggikonstruksjonen bidrar også til å minimere krengingen i kurver, noe som gir forbedrede veiegenskaper.

Fordeler med boggistål torsjonsaksler:

 • Lineær oppheng, gir samme oppheng uavhengig av belastning
 • Gir uovertruffen komfort
 • Økt sikkerhet
 • Riktig aksellast under lastbalansering

Spiralfjæraksler

Opphenget er gitt av en spiralfjær, som er plassert bak midten av hjulet. Støtdempere på vei begrenser svingningen i akselen og gir en komfortabel tur. Pendelarmen er individuelt opphengt i gummi-/metallforinger og danner en kompakt, plassbesparende design takket være den unike typen oppheng.

Fordeler med spiralfjæraksler:

 • Individuell fjæring på hvert hjul
 • Gir uovertruffen komfort
 • Stabil gangart uavhengig av underlag
 • Ekstremt medgjørlig i kurver

Downloads

Varemerker