BPW AirSave – Overvåking av dekktrykk

BPW AirSave – Overvåking av dekktrykk

BPW AirSave er et automatisert system som er utviklet for å hjelpe transportselskaper og transportører med å minimere risikoen for ulykker, forhindre nedetid, spare drivstoff og redusere CO2-utslipp.

Optimalt trykk for maksimal besparing

  • Reduserer driftskostnadene takket være riktig dekktrykk
  • Forbedrer trafikksikkerheten ved å forhindre lufttap og potensielle dekkeksplosjoner
  • Krever lite vedlikehold
  • Forhindrer uplanlagte stopp og muliggjør optimal serviceplanlegging
  • Reduserer drivstoff forbruket med 1%
  • Reduserer CO2 utslippet
Systemet overvåker kontinuerlig dekkets kalibreringstrykk.


Når lufttrykket i et av dekkene synker, blinker en LED-indikator som informerer føreren om problemet. Systemet fylles automatisk med luft, fra kjøretøyets lufttank, ved hjelp av en trykkforsterker og regulerer lufttrykket i dekkene. Dekkene fylles med luft gjennom en spesiell kobling som er montert inne i akselen.

BPW Airsave hjelper til med å oppdage lufttap før de rekker å forstyrre virksomheten din. På denne måten kan sjåføren kjøre til verksted i god tid i stedet for å måtte stoppe på motorveien.

BPW AirSave er en fullstendig selvstendig løsning som enkelt kan installeres og ettermonteres med minimal innsats. For ettermontering så må akslene være ferdig forberedt for AirSave fra fabrikk. Selve systemet genererer strøm til LED-indikatoren.

BPW AirSave består av en elektronisk kontrollenhet og en trykkforsterker, som er satt til 9,1 bar (men kan justeres manuelt), samt et akselsett bestående av nav deksel, koblinger og LED-indikator. BPW AirSave garanterer 100 % kontroll over dekktrykket, 100 % sikkerhet og 100 % selvstyrt system. Styreenheten er koblet til telematikkboksen elektronisk styreenhet og trykkforsterker.

AirSave er utviklet for OE-installasjon. Under produksjon av akselen er navet spesielt boret, for å forberede montering. Montering av dekktrykkovervåkingssystemet skjer før eller etter levering.

Bestill deres nye hengere med BPW aksler og AirSave


AirSave er godkjent som dekktrykk system etter den reviderte kommende normen UN ECE R141. Sammen med BPW’s idem telematikk med TPMS sensorer så har man ett komplett system etter den nye normen.

UNECE R141 trer i kraft Juli 2022 for nye kjøretøytype godkjenninger og fra Juli 2024 for alle nye kjøretøy registreringer.

Varemerker

Related Posts