Nye fakturarutiner

Nye fakturarutiner

Kjære kunde.

Fra 1 november kommer alle fakturaer til å komme direkte fra oss i BPW Hofstad, noe som igjen medfører nytt kontonummer for innbetaling. Mer informasjon om dette kommer neste uke.

Tidligere fakturaer som er sendt ut fra Arvato (Riverty), skal fremdeles betales dit (Bruk det kontonummeret som står på fakturaen). Den siste tiden har det desverre blitt sendt ut mange fakturaer i posten. Dette skyldes en valideringfeil hos Arvato (Riverty).

Vi beklager sterkt at denne feilen har oppstått. Vi ber om tålmodighet i denne overgangsperioden.

Ved spørsmål; Kontakt oss på post@bpw.no eller telefon +47 22 10 10 50.

Related Posts