Om Kinnegrip

Produkter från Kinnegrip

K20 Lämlås
K5 Lämlås
K30 Lämlås Pendel
T50 Lämlås
C10 Curtainsider

Marknadens främsta låssytem för lastfordon

Släpis har sedan länge ett väl fungerande samarbete med Kinnegrip AB.

Kinnegrip tillverkar låssystem för läm- och kapellsidor till lastfordon och är ett av de ledande företagen i branschen. Som etablerad producent och leverantör med mer än femtio års erfarenhet, erbjuder Kinnegrip en kostnadseffektiv och säker lösning för transport av gods.

KINNEGRIPS STOLPAR finns för flera system och i olika utföranden – främst i stål men även i aluminium och all produktion sker i deras fabrik i Lidköping. Produktionen är högteknologisk och effektiv, bland annat genom en robotiserad tillverkning. På så sätt kan man kontrollera produktionen och garantera en produkt som möter marknadens högt ställda krav på kvalitet.

Produkter - säkerhet på väg

Med Kinnegrips system erhålls flexibilitet och funktionalitet för såväl påbyggare och användare av stolpar för mindre fordon med lättare last även för fordon med last över 3,5 ton.

K20 Lämlås
Lämlås för fordon med behov för tyngre last över 3,5 ton.
Finns i stål, aluminium, galvaniserat och aluminium special

K5 Lämlås
Lämlås för fordon med behov för tyngre last över 3,5 ton.
Finns i stål

K30 Lämlås pendel
Lämlås för fordon med behov för tyngre last över 3,5 ton.
finns i aluminium

T50 Lämlås
Lämlås för fordon med lättare last under 3,5 ton.
Finns i aluminium

C10 Curtainsider
Stolpar för kapellsidor
Finns i stål

Hemsida