Om Idem Telematics

Produkter från Idem

TPMS
Däcktryckövervakning
Dörrlås/sensorer
EBS-data
Analyser

Bränslenivåövervakning
Track & Trace
Geofencing
Kyldata
Webbportal

Idem telematics – sammanlänkar all vägtransport

Som Europas ledande telematikpartner hjälper Idem telematics agenter, speditörer och åkerier att kontinuerligt förbättra sin kärnverksamhet med hjälp av data, vilket ökar deras lönsamhet, kundnöjdhet och konkurrenskraft.

Europas marknadsledande kompletta telematikplattform för lastbilar, släpfordon, gods och logistik konsoliderar och sammanfattar information om fordon, förare och gods. Idem telematics tillhandahåller ett komplett system för att öka transparensen och lönsamheten i hela logistikprocessen. Fördelarna: unik kundnärhet och flexibilitet för individuella telematikbehov baserat på 20 års expertis inom telematik, transporter och logistik.

Idem telematics är ett dotterbolag inom BPW-koncernen och har cirka 75 anställda vid sina kontor i München och Ulm.

Hemsida